Ga naar hoofdinhoud

Wat u moet weten over de nieuwe samenvatting van de lithiumbatterijtests

Terug naar alle blogartikelen
13 februari 2020

De samenvatting van de lithiumbatterijtest

Als u batterijen of producten met batterijen verzendt, bent u waarschijnlijk op de hoogte van nieuwe voorschriften die dit jaar van kracht zijn geworden met betrekking tot samenvattingen van lithiumbatterijtests. Zoals bij veel nieuwe beleidsmaatregelen, kan er een periode van verkeerde interpretatie en verwarring zijn.

Maar er is goed nieuws: CHEMTREC kan de naleving veel gemakkelijker maken voor verzending of behandeling van deze materialen.

Laten we eens kijken wat deze nieuwe voorschriften precies zijn en wat ze voor u kunnen betekenen.

Wat weten we over de nieuwe regelgeving voor lithiumbatterijen?

Organisaties inclusief IATA, IMO, IMDG-code, ICAO Technische instructies, en mogelijk andere nationale en internationale regelgeving voor gevaarlijke goederen hebben fabrikanten en distributeurs van lithiumcellen, batterijen en door lithiumcellen en batterijen gevoede apparatuur verplicht gesteld een testoverzicht beschikbaar te stellen zoals gespecificeerd in de VN-handboek van tests en criteria, Zesde herziene editie, amendement 1, deel III, onderafdeling 38.3, paragraaf 38.3.5.

Deze samenvattingen bevestigen dat de batterijen of cellen zijn getest om te voldoen aan de gespecificeerde internationale veiligheidseisen. De vereiste is van toepassing op alle lithiumbatterijen of -cellen die zijn geproduceerd vanaf 1 juli 2003, en is van toepassing op zowel cellen als batterijen, inclusief die in een product.

Deze regelgeving introduceert geen nieuwe testen. Gelukkig vereist de nieuwe regelgeving alleen het verstrekken van informatie over testen die al zijn uitgevoerd door de fabrikant van de lithiumbatterij of -cel.

Bovendien hoeft deze informatie niet bij de batterijen te worden gevoegd of zelfs maar bij de batterijen te worden meegeleverd, maar mag deze alleen beschikbaar zijn voor iedereen die daarom vraagt. De vereiste is van toepassing op alle lithiumbatterijen of -cellen die met ingang van 1 juli 2003 zijn vervaardigd, inclusief die in een product.

Wat is een samenvatting van de lithiumbatterijtest?

Om veiligheidsredenen worden lithiumbatterijen onderworpen aan een reeks ontwerptests die zijn opgelegd door de VN (paragraaf 38.3 van de UN Manual of Tests and Criteria). Op dit moment introduceren deze voorschriften geen nieuwe tests die moeten worden uitgevoerd.

De nieuwe regelgeving gaat alleen over het verstrekken van informatie over de testen die al zijn uitgevoerd door de fabrikant van lithiumbatterijen of -cellen. De herziene toevoeging aan de VN-handleiding 38.3.5 vereist nu dat testrapporten van lithiumbatterijen beschikbaar worden gesteld in de vorm van een testsamenvatting die beschikbaar is voor de toeleveringsketen. Deze samenvattingen bevestigen dat de batterijen zijn getest om te voldoen aan de veiligheidseisen waarnaar wordt verwezen.

 

Welke informatie is vereist in de samenvatting van de lithiumbatterijtest?

Een van de belangrijkste aspecten van de vereisten voor testsamenvattingen is dat de samenvattingen gestandaardiseerd zijn en dezelfde relevante informatie bevatten. Volgens PHMSA-richtlijnen, een goede test samenvatting moet bevatten:

 • Naam van cel-, batterij- of productfabrikant, indien van toepassing. Contactgegevens van mobiele, batterij- of productfabrikant, inclusief adres, telefoonnummer, e-mailadres en website voor meer informatie.
 • Naam van het testlaboratorium met adres, telefoonnummer, e-mailadres en website voor meer informatie.
 • Een uniek identificatienummer van het testrapport.
 • Datum van het testrapport.
 • Beschrijving van cel of batterij die minimaal moet worden opgenomen:
  • Geef aan of een lithium-ion of lithium-metaalcel of batterij is.
  • Massa van cel of batterij.
  • Wattuuruur of lithiumgehalte.
  • Fysieke beschrijving van de cel / batterij.
  • Modelnummers.
 • Lijst met uitgevoerde tests en resultaten (dwz slagen of mislukken).
 • Verwijzing naar geassembleerde batterijtestvereisten, indien van toepassing (dwz 38.3.3 (f) en 38.3.3 (g)).
 • Handtekening met naam en titel van de ondertekenaar ter indicatie van de geldigheid van de verstrekte informatie.

* Voor meer gedetailleerde analyse en richtlijnen met betrekking tot de samenvatting van de eisen voor de lithiumbatterijtest, kunt u dit bekijken IATA's officiële document.

Wat betekent "Beschikbaar stellen"?

Deze informatie hoeft niet bij de batterijen te worden gevoegd of zelfs te worden verzonden, maar mag alleen beschikbaar zijn voor iedereen die erom vraagt.

Het is aanvaardbaar dat de aanbieder van de aanvrager eist dat hij een document elektronisch van de website van een aanbieder verkrijgt. De aanbieder moet ervoor zorgen dat de cel / batterij / het product de juiste identificatiegegevens heeft om uit te lijnen met de testoverzicht.1

Wat zijn de uitdagingen bij het naleven? 

Aangezien de regelgeving voor lithiumbatterijen complexer wordt, zal de toeleveringsketen meer informatie nodig hebben over de batterijen en cellen die ze hanteren om te blijven voldoen.

Deze uitdagingen zijn onder meer:

 • Voldoen aan de eis met betrekking tot wanneer apparatuur cellen of batterijen van andere fabrikanten bevat.
 • Implementatie van een passend systeem om aan de nieuwe eis te voldoen.
 • Moeilijkheden bij het valideren of verkrijgen van een testoverzicht van sommige cel- of batterijfabrikanten.

Hoe kan ik de regeldruk minimaliseren?

Naarmate de regelgeving voor lithiumbatterijen complexer wordt, hebben verladers in de toeleveringsketen meer informatie nodig over de batterijen die ze vervoeren om de naleving te behouden. CHEMTREC heeft een documentbeheersysteem voor lithiumtests ontwikkeld, CRITERION ™om te helpen bij het naleven van regelgeving.

CRITERIUM fungeert als een centrale bron voor samenvattende testdocumenten en biedt klanten een volledige reeks nuttige hulpmiddelen. Een momentopname van deze bronnen is onder meer:

 • CHEMTREC zorgt voor een veilige aanmelding bij uw speciale bedrijfsbibliotheek waarmee u testoverzichten kunt maken, uploaden of downloaden die relevant zijn voor uw bedrijf.
 • Klanten kunnen CHEMTREC vragen om samenvattende testdocumenten te zoeken die niet in het systeem zijn ingevoerd.
 • CHEMTREC kan reageren op verzoeken om testsamenvatting als een externe leverancier, waardoor de belasting van bedrijfsmiddelen tot een minimum wordt beperkt.
 • CHEMTREC kan een externe link bieden die aan abonnees kan worden verstrekt en kan worden toegevoegd aan een bedrijfsintranet of openbare website.
 • CHEMTREC heeft de mogelijkheid om deze service aan te passen aan uw bedrijfsbehoeften.

Voor aanvullende informatie over hoe CHEMTREC's CRITERIUM lithium batterij test samenvatting documentbeheersysteem kan voor u werken, Contacteer ons vandaag.

Waar vind ik meer informatie over verzending en verwerking van lithiumbatterijen?

CHEMTREC biedt ook aan training die voldoet aan de US DOT-trainingsvereisten voor personen die de functies van het verpakken, markeren, labelen of laden van pakketten met lithiumbatterijen uitvoeren of aansturen voor verzending per snelweg, spoor, lucht of vaartuig.

Bekijk onze Lithium batterij training vandaag om meer te leren.


1 "Nieuwe VN-vereiste voor samenvattingen van lithiumbatterijtests." US Department of Transportation, Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration, https://www.phmsa.dot.gov/sites/phmsa.dot.gov/files/docs/training/hazmat/71126/us-dot-testsummarybrochure.pdf

Meld je aan voor training

Geïnteresseerd in onze online hazmat-cursussen?

Meld u aan

Vraag een offerte aan

Ontvang een schatting voor CHEMTREC-responsservices.

Start een citaat

Meld je aan voor training

Geïnteresseerd in onze online hazmat-cursussen?

Meld u aan