Ga naar hoofdinhoud
Terug naar alle blogartikelen
14 januari 2020
Thumbnail

10 basisregels voor het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen

De effecten van blootstelling van de mens aan chemicaliën en andere gevaarlijke materialen kunnen variëren van eenvoudige huidirritatie tot langdurige ziekten zoals kanker. Zich bewust van de gevaren die er zijn, is het belangrijk om een ​​veiligheidscultuur te creëren voor het hanteren, vervoeren en opslaan van dit soort materialen. Alle werknemers die verantwoordelijk zijn voor de omgang met gevaarlijke stoffen, moeten volgens de federale regelgeving deugdelijk zijn hazmat training, maar dat neemt niet de verantwoordelijkheid van uw bedrijf weg om een ​​omgeving te bieden die bevorderlijk is voor de veilige omgang met hazmat-materialen.

Moedig uw werknemers aan om eigenaar te worden van het creëren en onderhouden van een veilige werkomgeving. Begin met het volgen van deze 10 regels die de beste manieren vertegenwoordigen om een ​​hazmat-incident te voorkomen.
 

 1. Evalueer de risico's die op de werkplek bestaan. Weet welke materialen op de werkplek gevaren opleveren.
   
 2. Bied medewerkers adequate training en informatie over de gevaarlijke stoffen op uw werkplek. Zoals gezegd is een federale opleiding een vereiste, maar vaak wordt er slechts een minimale verplichting opgelegd. Wees niet bang om veiligheidsoverleg en -procedures uit te breiden tot buiten de wettelijke vereisten en stimuleer gevestigde procedures voor werknemers.
   
 3. Overweeg mogelijke gevaren en plan vooruit. Zorg voor regelingen en procedures voor het omgaan met noodsituaties die kunnen voortvloeien uit het morsen van gevaarlijke stoffen of blootstelling. Dit betekent ervoor zorgen dat medewerkers noodprocedures begrijpen, waaronder evacuatie, opruimen of wat ze moeten doen in geval van brand. Zorg ervoor dat noodapparatuur zoals oogspoel- en douchestations toegankelijk zijn, schoon worden gehouden en routinematig worden getest. Train werknemers in eerstehulpvaardigheden en hoe ze moeten reageren op collega's die mogelijk gewond zijn geraakt of blootgesteld worden aan chemische stoffen.
   
 4. Gebruik altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Oude of beschadigde PBM moeten worden vervangen en de PBM moeten vóór elk gebruik worden geïnspecteerd. De juiste beheersmaatregelen zoals ventilatiekappen moeten altijd worden gebruikt en routinematig worden geïnspecteerd.
   
 5. Zorg ervoor dat alle gevaarlijke materialen correct zijn gemarkeerd. Zorg ervoor dat alle containers met gevaarlijke stoffen adequaat zijn geëtiketteerd en dat alle chemicaliën in de juiste containers worden bewaard.
   
 6. Bewaar alle gevaarlijke stoffen op de juiste manier. Bewaar chemicaliën in droge, koele en geventileerde ruimtes en scheid onverenigbare materialen. Houd deksels altijd gesloten - dus lekvrij en dampdicht - op alle hazmat-containers. Zorg ervoor dat deze opslagruimten vrij zijn van voorwerpen die kunnen leiden tot struikelen, vallen of morsen, en vrij zijn van materialen die ongedierte of knaagdieren kunnen aanmoedigen. Houd werkruimten altijd schoon. Niet alleen van rommel, maar maak werkoppervlakken regelmatig schoon om het risico op besmetting of blootstelling te minimaliseren.
   
 7. Gebruik gevaarlijke stoffen alleen voor de beoogde doeleinden.
   
 8. Eet of drink nooit tijdens het omgaan met gevaarlijke stoffen, en was altijd de handen na gebruik, hantering of transport van gevaarlijke chemicaliën.
   
 9. Werknemers die met gevaarlijke stoffen omgaan, moeten altijd de etiketten lezen om te begrijpen waar ze mee werken en zorg ervoor dat het veiligheidsinformatieblad (SDS) toegankelijk is voordat materialen worden gebruikt om te begrijpen hoe om te gaan met een lekkage of blootstelling aan die chemische stof.
   
 10. Meld eventuele zorgen over beschadigde containers of mogelijke lekken of morsen. Zelfs als een vermoeden onjuist blijkt te zijn, zoals het gezegde luidt, is het altijd beter om het zekere voor het onzekere te nemen.
   

In de gezondheidszorg zeggen ze dat preventie het beste medicijn is, en dat kan worden vertaald naar het omgaan met gevaarlijke materialen. Met een vaste toewijding om van deze 10 regels een prioriteit op uw werkplek te maken, kunnen de risico's van een ongeval met gevaarlijke stoffen worden geminimaliseerd.

Meld je aan voor training

Geïnteresseerd in onze online hazmat-cursussen?
Meld u aan

Vraag een offerte aan

Ontvang een schatting voor CHEMTREC-responsservices.

Start een citaat

Meld je aan voor training

Geïnteresseerd in onze online hazmat-cursussen?
Meld u aan

Gids voor verzending naar Mexico

Verzendt uw bedrijf vanuit de Verenigde Staten naar Mexico? Voldoet u aan de Mexicaanse regelgeving voor gevaarlijke stoffen? CHEMTREC biedt diensten op maat om ervoor te zorgen dat u voldoet aan zowel lokale als internationale verzendvoorschriften. Download een kopie van onze Gids voor verzending naar Mexico om meer te leren!

Meer informatie en uw exemplaar downloaden