Ga naar hoofdinhoud

Regelgeving gevaarlijke goederen: wijzigingen en updates

ER-gids V2

 

 

Gids voor wereldwijde wettelijke vereisten voor telefoonnummers voor noodhulp

Download uw exemplaar

 

Verzending naar Mexico Gids V2

 

 

 

Gids voor verzending naar Mexico

Download uw exemplaar

 

Wettelijke updates

PHMSA heeft slotregel HM-219D gepubliceerd

PHMSA heeft zijn Slotregel HM-219D, wat een belangrijke mijlpaal markeert in het regelgevingslandschap voor gevaarlijke materialen. De laatste regel van PHMSA brengt verschillende belangrijke herzieningen van de Hazardous Materials Regulations (HMR) met zich mee, waaronder:
• Flexibiliteit bij het verpakken van gecomprimeerd aardgas in cilinders.
• Vereenvoudiging van reparatiegoedkeuringsprocessen voor bepaalde cilinders met DOT-specificatie.
• Duidelijkheid over vuleisen voor cilinders die waterstof vervoeren.
• Harmonisatie met internationale regelgeving om de handel te vergemakkelijken en verzending van kleine hoeveelheden giftige materialen mogelijk te maken.
• Vereiste van specifieke markeringen op cilinders om naleving van de HMR-bepalingen aan te geven.
• Uitzonderingen op de markeringseisen voor lithiumknoopcelbatterijen.
• Aanvullende beschrijvingen voor bepaalde gasmengsels voor een betere communicatie over gevaren.
• Updates voor de transportnormen voor explosieven van het Institute of Makers of Explosives (IME).
• Aanpassing van de definitie van 'vloeistof' om deze in lijn te brengen met internationale standaarden.
• Integratie van industriestandaarden voor herkwalificatie van cilinders, waardoor de noodzaak voor een aantal speciale vergunningen wordt geëlimineerd.
• Updates van de classificatie- en etiketteringsrichtlijnen voor gecomprimeerde gassen.
• Normen voor het verlagen van de bedrijfsdruk van naadloze stalen buizen uit de DOT 3-serie.
• Ontwerpeisen voor buistrailers en modules.
• Normen voor kleppen voor gecomprimeerde gascilinders.
U kunt de uitgebreide lijst met wijzigingen bekijken hier. Deze definitieve regel wordt van kracht op 3 april 2024, met een uitgestelde nalevingsdatum op 4 maart 2025. 
 

Transport Canada publiceert nieuwe registratievereisten

Op 25 oktober 2023 publiceerde Transport Canada nieuwe registratievereisten onder TDGR - Deel 17, Vereisten voor siteregistratie. Tijdens een interne audit van het Transport Canada's Dangerous Goods (TDG) Programma in 2006, en een audit uit 2011, werd vastgesteld dat Transport Canada niet volledig op de hoogte was van de gehele gereguleerde gemeenschap die betrokken is bij “Dangerous Goods Activity” en werd aanbevolen om een ​​nationaal systeem om prioriteit te geven aan de inspecties van locaties. Om dit te kunnen doen heeft Transport Canada actuele, nauwkeurige en volledige informatie nodig over personen die betrokken zijn bij DG-activiteiten. De nieuwe registratievereisten vereisen dat personen die gevaarlijke goederen importeren, aanbieden voor transport, hanteren of vervoeren op een locatie in Canada die zij bezitten of exploiteren, indien van toepassing worden geregistreerd in een nieuwe registratiedatabase; en vereisen dat alle geregistreerde personen administratieve informatie verstrekken over de gevaarlijke goederen en operaties die worden uitgevoerd op hun respectievelijke locatie in Canada die zij bezitten of exploiteren.

Meer informatie over onze Hazmat Emergency Response Services

Oost-Palestina, verbetering van de spoorwegveiligheid

Op 3 februari 2023 ontspoorde een goederentrein uit Norfolk Southern in Oost-Palestina, Ohio, waaronder 11 tankwagens met gevaarlijke stoffen die de sporen verlieten en in brand vlogen, wat resulteerde in een vrijlating in de lucht, het grondwater en de omliggende gemeenschap. Als gevolg hiervan ontwikkelt het Congres wetgeving om de veiligheid op het spoor te verbeteren. Het voorgestelde Spoorwegveiligheidswet van 2023 zou het federale toezicht vergroten om toekomstige ontsporingen te voorkomen. De wet bevat belangrijke initiatieven om de veiligheid op het spoor te bevorderen en verhoogt de maximale boetes die het DOT kan opleggen aan spoorvervoerders voor het overtreden van veiligheidsvoorschriften. De rekening ook:

 • vereist dat DOT de inspectievoorschriften voor treinwagons bijwerkt,
 • vereist een bemanning van minimaal twee personen voor bepaalde goederentreinen,
 • bepaalde tankauto's uitfaseren tegen 1 mei 2025 (vier jaar eerder dan vereist onder de huidige wetgeving),
 • breidt de training voor lokale eerstehulpverleners uit,
 • legt een nieuwe heffing op aan bepaalde spoorvervoerders, en
 • financiert onderzoek en ontwikkeling om de veiligheid op het spoor te verbeteren.

Meer informatie over onze Hazmat Emergency Response Services

US Postal Service geeft definitieve regel uit voor het verzenden van elektronische apparaten die lithiumbatterijen en andere gevaarlijke stoffen bevatten – 30 november 2022

Op 30 november 2022 publiceerde de United States Postal Service (USPS) een Final Rule tot herziening van haar Hazmat Postal Regulations, publicatie 52, die betrekking heeft op gebruikte, beschadigde of defecte elektronische apparaten die lithiumbatterijen bevatten of daarin zijn verpakt. De USPS beperkt de verzending van deze producten tot alleen oppervlaktevervoer en het is verboden om via luchtvracht te verzenden. Deze pakketten moeten zijn gemarkeerd met "Beperkt elektronisch apparaat" en "Alleen oppervlaktetransport", naast alle andere vereiste markeringen en labels. Deze wijziging gaat per direct in. Dit verbod is niet van toepassing op nieuwe apparaten in originele verpakking of gefabriceerde gecertificeerde nieuwe/refurbished apparaten. USPS noemt een consistente toename van incidenten waarbij pakketten voor luchtvervoer worden aangeboden met gebruikte/defecte lithiumbatterijen die niet goed zijn verpakt en geëtiketteerd. De nieuwe beperkingen in Pub 52 zijn bedoeld om de veiligheid van zowel het publiek als de medewerkers van USPS te beschermen.  

Ontdek hoe CRITERIUM van CHEMTREC kan helpen

IATA Significante wijzigingen en amendementen in de 64e editie (2023)

De markering van de lithiumbatterij is herzien om de vereiste voor het vermelden van een telefoonnummer op de markering te schrappen. Er is een overgangsperiode tot 31 december 2026 gedurende welke tijd de markering in de 63rd editie van de DGR mag verder worden gebruikt.

Meer informatie over onze verzendservice voor lithiumbatterijen

PHMSA-verzoek om informatie (RFI) over alternatieven voor elektronische gevarencommunicatie - 11 juli 2022

Op 11 juli 2022 heeft de DOT Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration een Request for Information (RFI) gepubliceerd over alternatieven voor elektronische gevarencommunicatie. PHMSA is op zoek naar input over het mogelijke gebruik van elektronische communicatie als alternatief voor de huidige, fysieke documentatievereisten voor gevarencommunicatie. PHMSA verwacht dat elektronische communicatie de veiligheid, efficiëntie en effectiviteit van het vervoer zou verbeteren door elektronische toegang te bieden tot dezelfde informatie als momenteel vereist is onder papieren documentatie.

Opmerkingen moesten vóór 24 oktober 2022 in de Federal Docket zijn ingediend. Om alle ontvangen opmerkingen te zien, gaat u naar: Gevaarlijke materialen: verzoek om informatie over alternatieven voor elektronische gevarencommunicatie; Verlenging reactietermijn | PHMSA (punt.gov)

Meer informatie over onze Hazmat Emergency Response Services

PHMSA Veiligheidsadvies voor de verwijdering en recycling van lithiumbatterijen in commercieel vervoer - 17 mei 2022

Op 17 mei 2022 heeft PHMSA een Veiligheidsadvies: over de gevaren die verbonden zijn aan het verzenden van lithiumbatterijen voor recycling of verwijdering om het algemene bewustzijn van het publiek te vergroten. PHMSA stelt dat onderzoekers van gevaarlijke stoffen regelmatig zagen dat verladers en vervoerders lithiumbatterijen verkeerd verpakken en verzenden voor verwijdering of recycling. Dergelijke gevaren omvatten het onjuist verpakken van lithiumbatterijen om kortsluiting niet te voorkomen, het vermengen van beschadigde lithiumbatterijen met andere batterijen in dezelfde verpakking en het verzenden van palletladingen batterijen in dozen en vaten met ongepaste identificatie van de inhoud van de verpakking.

Meer informatie over onze oplossingen voor lithiumbatterijen

Lithiumbatterij UN 38.3 Testsamenvattingen - 1 januari 2022

PHMSA, voorschriften voor gevaarlijke stoffen (HMR; 49 CFR, delen 171-180). Laatste regel, 11 mei 2020.

Met ingang van 1 januari 2022 moeten fabrikanten voor lithiumcellen en -batterijen die voor transport worden aangeboden, op verzoek een testsamenvatting beschikbaar stellen. De testsamenvatting moet een lijst van specifieke elementen bevatten op basis van de resultaten van het testrapport zoals beschreven in paragraaf 38.3 van het UN Manual of Tests and Criteria. Deze vereiste omvat alle cellen en batterijen die na 1 januari 2008 zijn geproduceerd. Deze PHMSA-regel verschilt op twee manieren van internationale vereisten. Ten eerste heeft het betrekking op batterijen die na 1 januari 2008 zijn vervaardigd, terwijl UN 38.3 teruggaat tot 2003. Het andere verschil is de nalevingsdatum. PHMSA verlengde hun nalevingsdatum van 2020 tot januari 2022.

Ontdek hoe CRITERIUM van CHEMTREC kan helpen

Wijzigingen in de verpakkingsinstructies voor lithiumcellen en batterijen - januari 2022

IATA-voorschriften voor gevaarlijke goederen (DGR), 63e editie (2022)

Vanaf januari 2022 zijn de verpakkingsinstructies 965 en 968 herzien om sectie II te verwijderen. Kleine lithium-ion- en lithiummetaalbatterijen en -cellen worden verpakt in overeenstemming met sectie IB van verpakkingsinstructie 965 en verpakkingsinstructie 968, zoals van toepassing. Er is een overgangsperiode van 3 maanden tot 31 maart 2022 om aan deze wijziging te voldoen. Gedurende deze tijd mogen verladers Sectie II blijven gebruiken.

Meer informatie over onze oplossingen voor lithiumbatterijen

Nieuwe internationale veiligheidsrichtlijnen voor opslag van gevaarlijke goederen in magazijnen ter voorbereiding op zeetransport - december 2021

Als reactie op recente magazijnincidenten met onjuiste opslag van gevaarlijke goederen, waaronder Tianjin, China (2015) en Beiroet, Libanon (2020), heeft een coalitie van organisaties, waaronder ICHCA, IVODGA, National Cargo Bureau en de World Shipping Council een leidraad in de vorm van een witboek in december 2021. Het document behandelt onderwerpen over de bouw van magazijnen, operaties, brandbeveiliging, beveiliging en noodhulp en is goedgekeurd door belanghebbenden uit de sector, zoals havenexploitanten, verzekeringsmaatschappijen en verenigingen. Het is ook voorgelegd aan maritieme regelgevende instanties en de IMO om te worden opgenomen in internationale vereisten.

Meer informatie over onze Hazmat Algemene, Veiligheids- en Beveiligingsbewustzijn Online Training Cursus

TSA kondigt 100% screening aan van internationale vrachtvluchten - 30 juni 2021

Op 30 juni 2021 heeft TSA aangekondigd dat alle importeurs, exporteurs, vervoerders en expediteurs moeten voldoen aan de ICAO-beveiligingsvereisten voor 100% screening van alle internationale vrachtvluchten. Vereisten zijn onder meer het screenen van lading om verborgen explosieven te identificeren en/of op te sporen en het instellen van beveiligingscontroles in de toeleveringsketen die voorkomen dat verborgen explosieven in luchtvracht worden binnengebracht. Deze regel is niet nieuw en is sinds 2010 van kracht voor vracht op commerciële passagiersvliegtuigen. Als gevolg hiervan publiceerde TSA op 14 juni 2021 Federal Register Notice 86, nr. 112 FR 31512, de aankondiging van het Secured Packing Facility (SPF)-programma. 

Meer informatie over onze IATA-training voor gevaarlijke goederen voor luchtvervoer Online cursus

OSHA-interpretatie met betrekking tot lithium-ionbatterijen als artikelen - 23 juni 2021

OSHA Hazard Communications Standard, 29 CFR 1910.1200. Interpretatiebrief van 23 juni 2021.

Op 23 juni 2021 publiceerde OSHA een Interpretatiebrief reagerend op de European Portable Battery Association die verduidelijkt dat zij lithium-ionbatterijen niet beschouwt als "artikelen" volgens de Hazard Communications Standard (HCS) en daarom niet zijn vrijgesteld van de vereiste voor een veiligheidsinformatieblad. OSHA heeft verklaard dat het zijn besluit heeft gebaseerd op openbare en overheidsinformatiebronnen waaruit blijkt dat het uitvallen van lithium-ionbatterijen een brand/fysiek gevaar en een toxische blootstelling (bijv. lithium, kobalt) kan opleveren voor werknemers bij normaal gebruik en voorzienbare noodsituaties.

Meer informatie over onze OSHA Hazard Communication Standard online trainingscursus

Lithiumbatterijen als vracht op passagiersvliegtuigen, laadstatus en alternatieve verpakkingsbepalingen - 6 maart 2019

PHMSA Tussentijdse eindregel, Maart 6, 2019.         

Deze voorlopige eindregel (IFR), die onmiddellijk van kracht wordt, wijzigt de HMR om (1) het vervoer van lithium-ioncellen en batterijen als vracht in passagiersvliegtuigen te verbieden; (2) vereist dat alle lithium-ioncellen en -batterijen worden vervoerd met een ladingstoestand van niet meer dan 30 % in vliegtuigen voor uitsluitend vrachtvervoer; en (3) het gebruik van alternatieve voorzieningen voor kleine lithiumcellen of batterijen beperkt tot één pakket per zending. De wijzigingen zullen passagiers of bemanningsleden niet beperken in het meenemen van persoonlijke spullen of elektronische apparaten die lithiumcellen of batterijen bevatten aan boord van vliegtuigen, noch het luchtvervoer van lithium-ioncellen of batterijen beperken wanneer deze verpakt zijn bij of zich in apparatuur bevinden.                

Meer informatie over onze oplossingen voor lithiumbatterijen

EPA heeft wijzigingen in het risicobeheerprogramma gepubliceerd

De onlangs gepubliceerde regel van het Risk Management Program (RMP) van het Environmental Protection Agency (EPA) (40 CFR deel 68) omvat verschillende herzieningen en uitbreidingen van de vereisten van het ongevallenpreventieprogramma, verbeteringen aan de vereisten voor paraatheid bij noodsituaties, een grotere publieke beschikbaarheid van informatie over chemische gevaren, verschillende wijzigingen in wettelijke definities en punten van verduidelijking. U kunt een uitgebreide lijst met wijzigingen bekijken in de Factsheet voor gereguleerde faciliteiten: Veiligere gemeenschappen door preventie van chemische ongevallen - Slotregel risicobeheerprogramma.

De definitieve regel wordt van kracht op 10 mei 2024. De EPA vereist dat gereguleerde bronnen voldoen aan: 
• Nieuwe STAA, analyse van de hoofdoorzaak van incidentenonderzoek, nalevingsaudit door derden, werknemersparticipatie, openbare kennisgeving van noodhulp, evaluatierapporten van oefeningen en voorzieningen voor de beschikbaarheid van informatie, drie jaar na de ingangsdatum van de definitieve regel.
• Herziene bepaling van de frequentie van veldoefeningen voor noodhulp vóór 15 maart 2027, of binnen 10 jaar na de datum van een veldoefening voor noodhulp, uitgevoerd tussen 15 maart 2017 en 31 augustus 2022.
• Updates en herindiening van risicobeheerplannen met nieuwe en herziene gegevenselementen, vier jaar na de ingangsdatum van de definitieve regel.

CHEMTREC helpt bedrijven zoals het uwe zich voor te bereiden op het EPA RMP door crisis- en noodplannen te herzien en oefeningen te ontwikkelen en uit te voeren via onze Adviesoplossingen
 

Aan de horizon: OSHA's HCS-regelwijzigingsupdate

De afgelopen drie jaar heeft de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) een update van de Hazard Communication Standard (HCS) voorgesteld. Deze norm geeft werknemers het recht om te weten en te begrijpen met wat voor soort gevaarlijke chemicaliën ze op de werkplek omgaan. De voorgestelde regelwijziging omvat onder meer dat de HCS voldoet aan herziening 7 van het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) van de Verenigde Naties. Deze update kan van invloed zijn op chemische labels, veiligheidsinformatiebladen (SDS's) en de opleiding van medewerkers en het bewustzijn van de genoemde wijzigingen. OSHA heeft de laatste HCS-regelwijziging naar het Office of Management and Budget (OMB) gestuurd en we verwachten binnenkort een formele aankondiging. Om u op de hoogte te houden en inzicht te geven in wat u te wachten staat, hebben we een gedetailleerde blogpost over dit onderwerp opgesteld. Het bericht behandelt de achtergrond, factoren die van invloed zijn op de besluitvorming over regelgeving en wat deze update betekent voor degenen die mogelijk getroffen worden. Je kunt de blogpost vinden hier.

Bereid u voor op de nieuwste versie van het Emergency Response Guidebook (ERG)!

De editie van 2024, samen met de bijbehorende mobiele applicatie, wordt in het voorjaar van 2024 gelanceerd. PHMSA's Emergency Response Guidebook 2020 biedt eerstehulpverleners een handleiding die bedoeld is voor gebruik tijdens de beginfase van een transportincident waarbij gevaarlijke materialen/gevaarlijke goederen betrokken zijn. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van de ERG, zijn exemplaren verkrijgbaar via de GPO-boekhandel.
 

OSHA stelt een grote wijziging voor ter vervanging van de bestaande brandweerverordening 1910.156 door de noodresponsverordening

OSHA stelde voor om de brandweerverordening 1910.156 bij te werken naar de 1910.156 Standaard voor noodrespons, waarbij de reikwijdte ervan wordt uitgebreid tot andere hulpdiensten, zoals medische nooddiensten (EMS) en technische zoek- en reddingsacties. De voorgestelde regel schetst de vereisten voor Workplace Emergency Response Employers (WERE's) en Emergency Service Organizations (ESO's), inclusief het opzetten van uitgebreide trainingsprogramma's voor teamleden en hulpverleners. De voorgestelde opleidingseisen omvatten initiële, voortgezette en opfriscursussen, waardoor de vaardigheid in vaardigheden en kennis wordt gewaarborgd die nodig zijn voor veilige noodoperaties. Deze omvatten het vertrouwd maken van hulpverleners met risicobeheerplannen, veiligheidsbeleid, correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en noodprocedures. Bovendien is er een beroepsopleiding gespecificeerd voor aangewezen teamleden en hulpverleners, in overeenstemming met de normen van de National Fire Protection Association (NFPA). Openbare opmerkingen zijn momenteel aan de gang, de periode van 90 dagen loopt tot 6 mei. Zodra het definitief is, zal OSHA specifieke tijdlijnen geven voor gebieden om volledig aan de regelgeving te voldoen. 

Hulp nodig bij de voorbereiding op de regelwijzigingen van OSHA? CHEMTREC's SDS-oplossingen en Hazmat-training platforms bieden bedrijven een scala aan oplossingen om u te ondersteunen. 

Deze website bevat links naar andere websites van derden. Dergelijke links zijn alleen voor het gemak van de lezer, gebruiker of browser; CHEMTREC, LLC beveelt of onderschrijft de inhoud van de sites van derden niet.

De informatie op deze website is geen, en is niet bedoeld als juridisch of regelgevend advies; in plaats daarvan zijn alle informatie, inhoud en materialen die beschikbaar zijn op deze site alleen voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel CHEMTREC ernaar streeft deze informatie actueel te houden, is het mogelijk dat de informatie op deze website niet de meest actuele wettelijke of regelgevende informatie is. Lezers van deze website dienen contact op te nemen met hun advocaat of regelgevende deskundige om advies in te winnen met betrekking tot een bepaalde kwestie. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot al dan niet ondernomen acties op basis van de inhoud van deze site wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

  Vraag een offerte aan

  Ontvang een schatting voor CHEMTREC-responsservices.

  Start een citaat